Sách Level 2

14 Nov

Sách Test

13 Nov

Phương pháp học tiếng anh hiệu quả cho trẻ !

27 Jun

1. Đặt mục tiêu rõ ràng cho trẻ Để giúp con học tốt tiếng Anh ngay từ đầu cha mẹ nên đặt mục tiêu rõ ràng cho con. Thông thường cha mẹ thường hay đặt ra mục tiêu cho con là phải giao tiếp tốt bằng tiếng anh, thế nhưng đây là điều khó đo lường được. Chính vì vậy, tốt nhất cha mẹ nên đặt ra những mục tiêu có thể đo lường được. Như vậy bạn có thể

Read more

Nhận Mã Thẻ Học Trực Tuyến Miễn Phí

11 Nov

HỌC TIẾNG ANH TRÊN NỀN TẢNG TIẾNG VIỆT !

25 Mar
0 comment

1. Học Phiên âm-Phát âm Tiếng Anh trên nền tảng Ghép vần-Đánh vần Tiếng Việt – thế nên chúng ta nên bắt đầu với Sự tương đồng giữa hệ âm Tiếng Anh và hệ âm Tiếng Việt (đây là nền tảng & gốc rễ tốt cho các kĩ năng NGHE-NÓI sau này); 2. Học Ngữ pháp Tiếng Anh trên nền tảng Ngữ văn Tiếng Việt – thế nên chúng ta nên bắt đầu với Từ loại, sau đó theo

Read more