HỌC TIẾNG ANH TRÊN NỀN TẢNG TIẾNG VIỆT !

25 Mar
0 comment

 

1. Học Phiên âm-Phát âm Tiếng Anh trên nền tảng Ghép vần-Đánh vần Tiếng Việt – thế nên chúng ta nên bắt đầu với Sự tương đồng giữa hệ âm Tiếng Anh và hệ âm Tiếng Việt (đây là nền tảng & gốc rễ tốt cho các kĩ năng NGHE-NÓI sau này);

2. Học Ngữ pháp Tiếng Anh trên nền tảng Ngữ văn Tiếng Việt – thế nên chúng ta nên bắt đầu với Từ loại, sau đó theo lộ trình Từ loại – Cụm Từ – Mệnh đề (câu đơn), trong đó phải trang bị cho các cháu về các loại câu (Khẳng Định, Phủ Định, Hỏi, Cầu khiến, Cảm thán) y như trong Tiếng Việt, rồi mới đến trật tự và nhấn mạnh – đừng nên bắt đầu với những THÌ hay CÔNG THỨC nhàm chán (mà có khi còn bị dạy SAI hoặc dạy theo kiểu NGỘ NHẬN rất nguy hiểm) – đây là nền tảng & gốc rễ tốt cho các kĩ năng ĐỌC HIỂU-VIẾT sau này).

Cuối cùng, Bố Mẹ đừng nên chỉ đơn thuần quan niệm Tiếng Anh như là 1 ngoại ngữ như những thứ tiếng khác (để rồi học cho vui, học cho có, học vội học vàng để thể hiện hay đối phó) – hãy thử quan niệm nó như là một Quốc-Ngữ-Thứ-Hai hay coi nó là Tiếng “Bố đẻ” của các cháu sau này đi 🙂

Các bố các mẹ nghĩ sao về điều này ? Cùng để lại quan điểm rồi chúng ta cùng nhau trao đổi nhé

Comments

comments

Leave your thought