HỌC TIẾNG ANH TRÊN NỀN TẢNG TIẾNG VIỆT !

25 Mar
0 comment

1. Học Phiên âm-Phát âm Tiếng Anh trên nền tảng Ghép vần-Đánh vần Tiếng Việt – thế nên chúng ta nên bắt đầu với Sự tương đồng giữa hệ âm Tiếng Anh và hệ âm Tiếng Việt (đây là nền tảng & gốc rễ tốt cho các kĩ năng NGHE-NÓI sau này); 2. Học Ngữ pháp Tiếng Anh trên nền tảng Ngữ văn Tiếng Việt – thế nên chúng ta nên bắt đầu với Từ loại, sau đó theo

Read more